Hľadáš riešenie?

Sme muži a ženy, ktorí trpia sexuálnou závislosťou a posadnutosťou žiadostivosťou.

Prišli sme do spoločenstva SA, v ktorom sme sa dozvedeli, že už dlhšie takto nemusíme žiť.

Prácou na 12 krokoch so sponzorom, v rámci společenstva SA sme objavili sme lepší život, dar pokoja, slobody, šťastia a vyrovnanosti.

(Step into Action, str. 1)