Čo nám funguje?

Tí z nás, ktorí sa uzdravujú v Anonymných sexholikoch, sem boli dohnaní velkým množstvom rozličných foriem rovnakého problému. Niektorí z nás spĺňajú spoločenský stereotyp o tom, aký je asi sexholik, a niektorí nie. Niktorí z nás boli dohnaní k tomu, že platili za sex na ulici alebo si za to nechávali platiť. Ďalší to prevádzali anonymne v baroch a na verejných miestach. Niektorý z nás sa ocitli v bolestivých milostných vzťahoch alebo zožieraní nezdravou posadlosťou spojenou s určitou osobou alebo viacerými osobami. Veľa z nás si nechávalo svoju posadnutosť pre seba, uchylujúc sa ku kompulzívnej masturbácii, obrázkom, fetišom, vojerizmu alebo exhibicionizmu. Niektorí z nás zneužili iných. U mnohých z nás si naše nutkanie vybralo svoju daň na rodinách, spolupracovníkoch a priateľoch. Veľmi často sme mali dojem, že sme jediní, ktorí nemožu prestať, že sme to robili – nech to bolo čokoľvek – proti svojej vôli.

Keď sme prišli do SA, zistili sme, že napriek našim odlišnostiam sme zdielali spoločný problém – posadnutosť žiadostivosťou, väčšinou kombinovanú s kompulzívnou (nutkavou) potrebou sexu v rôznych formách. Vnútorne sme sa navzájom chápali. Nech boli detaily nášho problému akékoľvek, zomierali sme duchovne – z pocitov viny, strachu a osamelosti. Keď sme začali vidieť, že zdielame spoločný problém, tiež sme začali vidieť, že je tu pre nás spoločné riešenie v dvanástich krokoch uzdravenia praktikovaných v spoločenstve, a na základe ktorých sme definovali sexuálnu triezvosť.

Naša definícia triezvosti reprezentuje pre nás základnú a nevyhnutnú podmienku pre pretrvávajúcu slobodu od tej bolesti, ktorá nás priviedla do SA. Zistili sme, že nič iné nefunguje. Keď sme skúsili popierať to, čo nás naša spoločná skúsenosť naučila, zistili sme, že uzdravenie nám stále uniká. A zdá sa to byť pravda, či už sme muži alebo ženy; zosobášení alebo slobodní, či náš acting out bol s rovnakým alebo opačným pohlavím, či náš vzťah bol „zmysluplný“ alebo išlo len o jednu noc, alebo či sme sa uchýlili len k troške sexu so sebou ako k „telesnému uvoľneniu.“ Rovnako ako mužom a ženám zo spoločenstva Anonymných alkoholikov, ktorí to zistili už pred viac ako päťdesiatimi rokmi, „polovičatosť nám nepriniesla nič!“

Netvrdíme, že rozumieme všetkým dôsledkom sexuálnej triezvosti. Niektorí z nás dospeli k presvedčeniu, že v sexuálnej triezvosti je hlbší duchovný význam, kým ďalší jednoducho hovoria, že bez pevne stanovenej spodnej hranice náš „prefíkaný, úskočný, mocný“ sexholizmus nás skôr či neskôr ovládne. Ani netvrdíme, že triezvosť sama o sebe nás privedie k trvalému a radostnému uzdraveniu. Ako alkoholici, aj my môžeme byť „nasucho“ bez toho, aby sme boli triezvi v hlbšom slova zmysle. Dokonca ani netvrdíme, že sexuálna triezvosť človeka spraví spokojným okamžite. Takisto ako iní závislí ľudia, aj my môžeme zažívať abstinenčné príznaky, keď sa zriekneme svojej „drogy.“ Každopádne, napriek nejasnostiam a zápasom, cez ktoré sme prešli, badáme, že sexuálna triezvosť je skutočne „kľúčom k šťastnej a radostnej slobode, akú by sme inak nikdy nepoznali.“ To je to, čo nás drží v SA.