Čo je žiadostivosť?

Je dosť ťažké ju nejako vysvetliť, ale takto vyzerá v mojom živote. Je otrokárom, ktorý chce kontrolovať môj sex pre svoj prospech a tak, ako to chce on, kedykoľvek chce. A je to niečo ako mentálne-duchovný hluk, ktorý prekrúca a znetvoruje sex, podobne ako šumenie v zlom rádiu narúša peknú melódiu.

Žiadostivosť nie je sex a nie je telesná. Zdá sa byť obrazovkou neviazanej fantázie oddeľujúcej ma od skutočnosti – buď skutočnosti mojej vlastnej osoby pri sexe so sebou samým, alebo od skutočnosti mojho manželského partnera. Funguje to rovnako pri priateľke, prostitútke alebo mojej manželke. Takto neguje identitu, buď moju alebo tej druhej osoby, a je antireálna, pôsobiaca proti mojej vlastnej skutočnosti, pôsobiaca proti mne.

Nemôžem mať pravú jednotu s mojou manželkou, pokiaľ je žiadostivosť aktívna, pretože vtedy na manželke ako na osobe v skutočnosti nezáleží, je dokonca na prekážku, je pre mňa čisto sexuálnym nástrojom. A nemôžem mať pravú jednotu so sebou samým, keď rozdeľujem seba samého tým, že mám sám so sebou sex. Ten fantazijný partner, ktorého som si vytvoril v mysli, je v skutočnosti časť mňa! So žiadostivosťou sexuálny akt nie je výsledkom osobnej jednoty, sex z tej jednoty nevyviera. Sex podporovaný žiadostivosťou robí pravú jednotu nemožnou.

Povaha tohto narúšania žiadostivým hlukom, ktorú uvaľujem na sex, môže byť mnohoraká – spomienky, predstavy siahajúce od erotických po pomstychtivé alebo až násilné. Alebo to môže byť mentálny obraz nejakého fetišu alebo nejakej inej osoby. Pri takomto pohľade môže žiadostivosť existovať aj mimo sexu. Skutočne, sú aj takí ľudia, ktorí vravia, že sú posadnutí žiadostivosťou a nemôžu už mať sex. Vidím moju žiadostivosť ako silu, ktorá evidentne napĺňa a prekrúca aj moje iné inštinkty: jedenie, pitie, prácu, hnev… Viem, že mám žiadostivosť po resentimente; zdá sa byť rovnako silná ako bola sexuálna žiadostivosť.

Podľa mojich skúseností žiadostivosť nie je len telesná, nie je to dokonca ani silná sexuálna túžba. Zdá sa, že je to duchovná sila, ktorá prekrúca moje inštinkty; a kedykoľvek ju vpustím do jednej oblasti života, zdá sa, že chce nakaziť aj ostatné oblasti. A keďže je nesexuálna, prekračuje všetky hranice, vrátane pohlavia. Keď sú podporované žiadostivosťou, moje sexuálne fantázie alebo acting out sa môžu ubrať akýmkoľvek smerom, tvarované čímkoľvek, čo prežívam. A tak, čím viac sa oddávam sexuálnej žiadostivosti, tým menej skutočne sexuálnym sa stávam.

Preto, môj hlavný problém ako uzdravujúceho sa sexholika je žiť oslobodený od svojej žiadostivosti. Keď sa jej oddám v akejkoľvek forme, skôr či neskôr sa pokúša prejaviť vo všetkých formách. A žiadostivosť sa stáva znakom nielen toho, čo robím, ale aj toho, čo som.

Ale je tu obrovská nádej. Odovzdávaním žiadostivosti a jej acting-outu zakaždým, keď mám pokušenie, a potom zažívaním Božieho životodarného oslobodenia od jej sily, prichádza zotavenie a uzdravenie a obnovuje sa celistvosť – najprv skutočná jednota so sebou samým, potom s ostatnými a so zdrojom môjho života.

Žiadostivosť je …

 • Nebyť schopný povedať nie
 • Neustále byť v nebezpečných sexuálnych situáciách
 • Otáčať hlavu akoby som bol neustále sexuálne vyhladovaný
 • Cítiť príťažlivosť len ku krásnym ľuďom
 • Erotické fantázie
 • Používať erotické médiá
 • Byť závislý na partnerovi ako na droge
 • Strácať svoju identitu v partnerovi
 • Posadnutosť romantikou – ísť za „chémiou“
 • Túžba vyvolať žiadostivosť v druhej osobe

Iný osobný pohľad

 • Žiadostivosť zabíja. Žiadostivosť je najdôležitejšia vec v mojom živote; má prednosť aj predo mnou samým.
 • V zajatí žiadostivosti nedokážem byť samým sebou.
 • Žiadostivosť si zo mňa robí svojho otroka; zabíja moju slobodu; zabíja mňa.
 • Žiadostivosť chce vždy viac; žiadostivosť vytvára viac žiadosti- vosti.
 • Žiadostivosť je žiarlivá; chce ma vlastniť.
 • Žiadostivosť ma robí posadnutého sebou samým; vedie ma do seba samého.
 • Žiadostivosť robí sex nemožným bez žiadostivosti.
 • Žiadostivosť zabíja schopnosť milovať; zabíja lásku.
 • Žiadostivosť zabíja schopnosť prijímať lásku; zabíja ma.
 • Žiadostivosť vytvára pocit viny – nevyhnutne; a vina musí byť odpykaná.
 • Žiadostivosť spôsobuje, že časť mňa chce zomrieť, pretože ne- dokážem uniesť to, čo samému sebe robím a moju bezmocnosť nad tým. Čoraz viac tento pocit viny a sebanenávisti smerujem dovnútra aj von.
 • Žiadostivosť je deštrukčná voči mne a tým okolo mňa.
 • Žiadostivosť zabíja ducha, môj duch som ja. Žiadostivosť zabíja mňa!