Kto je Sexholik a čo je Sexuálna triezvosť

Môžeme hovoriť len za seba samých. Zvláštna povaha Anonymných sexholikov môže byť najlepšie pochopená v kontexte pojmu sexholik. Sexholik dostal seba samého, alebo seba samú úplne mimo kontextu čo je dobré a čo zlé. On alebo ona stratili kontrolu, viac nemajú silu rozhodnúť sa a nedokážu slobodne prestať. Žiadostivosť sa stala závislosťou. Naša situácia sa dá prirovnať k alkoholikovi, ktorý už viac neznáša alkohol a musí prestať piť nadobro, avšak je závislý a prestať nemôže.

A tak pre sexholika je akákoľvek forma sexu so sebou alebo s iným než manželským partnerom progresívne návyková a deštruktívna. Tiež vidíme, že žiadostivosť je hnacou silou nášho sexuálneho acting out-u, a skutočná triezvosť zahŕňa postupné víťazstvo nad žiadostivosťou. K týmto záverom sme museli dôjsť v skúške ohňom svojich zážitkov a uzdravenia; nemáme žiadnu inú možnosť. Ale nakoniec sme zistili, že prijatie týchto faktov je kľúčom k šťastnej a radostnej slobode, ktorú by sme inak nikdy nezažili.

To by mohlo a malo odradiť veľa spytujúcich, ktorí priznávajú sexuálnu posadnutosť alebo nutkanie, ale ktorí to jednoducho naďalej chcú riadiť a užívať si to, ako alkoholik, ktorý by rád kontroloval svoje pitie a tešil sa z neho. Pokiaľ sme neboli dohnaní až do zúfalstva, kým sme skutočne nechceli prestať, ale nemohli sme, nedokázali sme sa odovzdať tomuto programu uzdravenia. Anonymní sexholici sú pre tých, ktorí vedia, že nemajú inú možnosť len prestať a musí im to povedať ich vlastný osvietený sebazáujem.