Naše riešenie

Videli sme, že náš problém bol trojitý: telesný, emocionálny a duchovný. Liečenie muselo prísť vo všetkých troch rovinách.

Kľúčová zmena v našom postoji nastala, keď sme priznali, že sme bezmocní, že náš návyk nás držal v hrsti. Chodili sme na stretnutia a prestali s naším návykom. Pre niektorých to znamenalo nemať žiadny sex so sebou samými alebo s inými, taktiež nenadväzovať nové vzťahy. Pre iných to tiež znamenalo „odvykanie“ a abstinenciu od manželského sexu počas určitej doby na zotavenie sa zo žiadostivosti.

Objavili sme, že sme dokázali prestať, že nekŕmenie toho hladu nás nezabilo, že sex bol skutočne nepovinný. Bola tam nádej na slobodu a začali sme sa cítiť nažive. Povzbudení, aby sme pokračovali, sme sa čoraz viac vzďalovali našej izolujúcej posadnutosti sexom a samými sebou a obrátili sme sa k Bohu a k iným.

Všetko toto bolo desivé. Nedokázali sme vidieť před sebou cestu, len to, že iní po nej už prešli. Každý nový krok vzdania sa nám pripadal ako krok do priepasti zabudnutia, ale urobili sme ho. A namiesto toho, aby nás to zabilo, vzdanie sa zabíjalo našu posadnutosť. Vkročili sme do svetla, do celkom nového spôsobu života.

Spoločenstvo nám poskytlo dohľad a podporu a pomáhalo nám necítiť sa zdrvení, bezpečný prístav, kde sme konečne mohli čeliť samým sebe. Namiesto zakrývania svojich pocitov kompulzívnym sexom sme začali odkrývať korene našej duchovnej prázdnoty a hladu. A uzdravovanie začalo.

Ako sme čelili svojím nedostatkom, stali sme sa ochotní zmeniť sa; ich odovzdávanie zlomilo moc, ktorú nad nami mali. Začali sme sa cítiť pohodlnejšie so sebou samými a s inými, poprvýkrát bez našej „drogy.“

Odpúšťajúc všetkým, čo nás zranili, a bez zraňovania ďalších sme sa snažili napraviť svoje vlastné chyby. S každým odškodnením z našich pliec spadlo viac z tej hroznej viny, až kým sme mohli zdvihnúť hlavy, pozrieť sa svetu do očí a stáť slobodní.

Začali sme praktizovať pozitívnu triezvosť, robiac skutky lásky pre zlepšenie našich vzťahov s inými. Učili sme sa ako dávať; a miera, ktorou sme dávali, bola mierou, ktorou sme dostávali naspäť. Nachádzali sme, čo žiadna z predošlých náhradiek nikdy neposkytla. Nadväzovali sme skutočné spojenie.

Boli sme doma.